Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 20, 2021

Choć liczba kobiet w nauce stale rośnie, obecnie jest ich zaledwie 30 proc. Znacznie mniejszy odsetek dociera do takiego etapu kariery, by mieć faktyczny wpływ na to, dokąd nauka zmierza; czyli de facto, jak rozwija się świat. Niedostateczna reprezentacja kobiet w nauce prowadzi do poważnych nieścisłości w opisie i interpretacji danych, generując ogromne straty dla światowej gospodarki. Women in Science at Nencki to organizacja non-profit działająca na rzecz równości i wspierająca kobiety nauki. Dziś rozmawiamy z Marta Gawor doktor nauk biologicznych, prowadząca aktualnie swoje badania podoktorskie w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego i Dianą Legutko doktorantką trzeciego roku w Pracowni Neurobiologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.